Reglement quiz Voets-Wysmans BV 2-3-4 september

Win een ballonvaart!

Artikel 1 – Organisator

Voets-Wysmans bv, Stationsstraat 24, 3590 Diepenbeek

Artikel 2 – Deelname-voorwaarden

Alle natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
Onvolledige of onleesbare deelnameformulieren worden geweigerd.
Deelname aan de wedstrijd is gratis.
Deelname houdt in dat deelnemer de door de organisator ter beschikking gestelde vragenlijst invult en deponeert op de daarvoor voorziene plaats.
Voets-Wysmans behoudt zich het recht om personen te weigeren tot deze wedstrijd.
Door deelname geeft de deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordigers toestemming om de naam van de deelnemer op te nemen in de lijst met uitslagen die gepubliceerd zal worden op de website en facebook van Voets-Wysmans bv (zie artikel 7)

Artikel 3 – Tijdstip en plaats van de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd kan enkel op vrijdag 2 september van 19 tot en met 24 uur en zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 van 11 tot en met 17 uur.

Artikel 4 – Te winnen prijzen

1e prijs = Ballonvaart voor 1 persoon
2e prijs = Ballonvaart voor 1 persoon
3e prijs = Ballonvaart voor 1 persoon
De prijzen zijn niet inruilbaar in geld of contanten.

Artikel 5 – Looptijd van de wedstrijd

De wedstrijdformulieren die uitgereikt worden op de uren vermeld in artikel 3 moeten ten laatste zondag 4 september om 17u in het bezit zijn van Voets-Wysmans bv.
Wedstrijdformulieren die binnenkomen na dit tijdstip komen niet meer in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6 – Toekenning van de prijzen

De 3 deelnemers die de meeste vragen correct hebben beantwoord, winnen de wedstrijd.
In geval van ex aequo zal de schiftingsvraag bepalen wie de uiteindelijke winnaars zijn.
Indien de winnaar zijn prijs niet is komen afhalen voor 1 oktober 2022, wordt het recht op de prijs geannuleerd.

Artikel 7 – Bekendmaking uitslag

De uitslag van de wedstrijd zal bekend gemaakt worden uiterlijk op 6 september 2022 op de website en facebook van Voets-Wysmans bv en zal volgende gegevens bevatten: naam en voornaam van de deelnemer en het antwoord op de schiftingsvraag. De winnaars zullen ook persoonlijk verwittigd worden nadat alle antwoordgegevens gecontroleerd zijn. De winnaars kunnen hun prijs komen afhalen op het adres van Voets-Wysmans bv, Stationsstraat 24, 3590 Diepenbeek na afspraak. (Tel.: 011/100200 of 0479/427237 Bert Voets)

Artikel 8 – Betwistingen

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Deelnemers die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten. Hun deelname geldt als niet bestaande.
Tegen de beslissingen van de organisator is geen beroep mogelijk.

Artikel 9 – Aanvaarding van het reglement

Door deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig wedstrijdreglement.
De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wedstrijdreglement met betrekking tot het wijzigen van de wedstrijd, het verlengen of annuleren in geval van overmacht of in geval van organisatorische redenen. Discussie, telefonisch contact of correspondentie over het reglement is uitgesloten.

Vragen over bank of verzekeringen?

Laat uw gegevens achter en wij contacteren u.