Reglement ballonwedstrijd 3-4 SEPTEMBER

Win een Plopsa funcard!

Artikel 1 – Organisator

Voets-Wysmans bv, Stationsstraat 24, 3590 Diepenbeek

Artikel 2 – Deelname-voorwaarden

  • Alle natuurlijke personen tot en met de leeftijd van 12 jaar (vanaf geboortejaar 2010) kunnen deelnemen aan de wedstrijd tot uitputting van de voorraad deelnemingsformulieren, ballonnen en/of heliumgas.
  • Onvolledige of onleesbare deelnameformulieren worden
  • Deelname aan de wedstrijd is gratis.
  • Deelname houdt in dat deelnemer de door de organisator ter beschikking gestelde ballon samen met het deelnemingsformulier verbonden aan deze wedstrijd vanop de wedstrijd-locatie
  • Voets-Wysmans behoudt zich het recht om personen te weigeren tot deze
  • Door deelname geeft de deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordigers toestemming om de naam en voornaam van de deelnemer op te nemen in de lijst met uitslagen die gepubliceerd zal worden op de website en facebook van Voets-Wysmans bv (zie artikel 7)
  • 1 deelname per persoon

Artikel 3 – Tijdstip en plaats van de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd kan enkel op zaterdag 3 en zondag 4 september 2022, vanaf 11 tot en met 17 uur.

De organisator heeft het recht

  • om op elk van de aangekondigde dagen de wedstrijd niet door te laten gaan zonder dat opgave van redenen nodig is.
  • om op elk van de aangekondigde dagen de wedstrijd om eender welke reden vervroegd stop te zetten (bijvoorbeeld wegens uitputting van de voorraad deelnemingsformulieren, ballonnen en/of heliumgas)

Artikel 4 – Te winnen prijzen

1e prijs = Plopsa funcard >= 1 m

2e prijs = Plopsa funcard >= 1 m

3e prijs = Plopsa funcard >= 1 m

De prijzen zijn niet inruilbaar in geld of contanten.

Artikel 5 – Looptijd van de wedstrijd

De vindergegevens van de deelnemingsformulieren die in de lucht worden gelaten aan de ballonnen moeten ten laatste op 3 oktober 2022 in het bezit zijn van Voets-Wysmans bv, hetzij per post of per email zoals vermeld op het deelnemingsformulier. De organisator dateert hiertoe elk teruggestuurd deelnemingsformulier of email bij ontvangst ervan.

Vindergegegevens van gevonden deelnemingsformulieren die binnenkomen na 3 oktober 2022, komen niet meer in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6 – Toekenning van de prijzen

De 3 deelnemers waarvan het deelnemingsformulier bevestigd aan de ballon het verst terecht is gekomen, winnen de wedstrijd.

De berekening gebeurt met behulp van Google Maps/afstand meten en altijd van de plaats van vertrek van de ballon (Stationsstraat 24 te Diepenbeek tot het adres van de vinder. In geval van ex aequo wint het eerst ontvangen kaartje de prijs in kwestie.

De prijzen worden uitgereikt op naam van de winnaars en kunnen niet worden doorgegeven. Indien de winnaar zijn prijs niet is komen afhalen voor 2 November 2022, wordt het recht op de prijs geannuleerd.

Artikel 7 – Bekendmaking uitslag

De uitslag van de wedstrijd zal bekend gemaakt worden uiterlijk op 5 oktober 2022 op de website en facebook van Voets-Wysmans bv en zal volgende gegevens bevatten: naam en voornaam van de deelnemer en de gemeente van de vinder. De winnaars zullen ook persoonlijk verwittigd worden nadat alle antwoordgegevens gecontroleerd zijn. De winnaars kunnen hun prijs komen afhalen op het adres van Voets-Wysmans bv, Stationsstraat 24, 3590 Diepenbeek na afspraak. (Tel.: 011/100200 of 0479/427237 Bert Voets)

Artikel 8 – Betwistingen

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Deelnemers die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten. Hun deelname geldt als niet bestaande.

Tegen de beslissingen van de organisator is geen beroep mogelijk.

Artikel 9 – Schade

Na overdracht van de ballon is de organisator niet langer verantwoordelijk voor de ballon. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door of vanwege door deelnemers opgelaten ballonnen.

Artikel 10 – Aanvaarding van het reglement

Door deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig wedstrijdreglement.

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wedstrijdreglement met betrekking tot het wijzigen van de wedstrijd, het verlengen of annuleren in geval van overmacht of in geval van organisatorische redenen. Discussie, telefonisch contact of correspondentie over het reglement is uitgesloten.

 

Vragen over bank of verzekeringen?

Laat uw gegevens achter en wij contacteren u.